Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Voorwaarden

 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de websites van www.bazuintesion-shop.nl / www.bazuintesion-shop-2.nl en op alle aanbiedingen van de Bazuin te Sion en de Ellen White stichting op deze sites. Deze voorwaarden zijn vooral van toepassing op aangegane overeenkomsten tot levering van boeken aan haar kopers.

1.2 Het accepteren van een bestelling houdt in dat de koper akkoord gaat met deze voorwaarden.

Artikel 2 - overeenkomst

2.1. Een overeenkomst met de Bazuin te Sion en/of de Ellen White Stichting komt tot stand na acceptatie van een bestelling.


Artikel 3 - Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk vermeld of anders door de Bazuin te Sion en/of de Ellen White Stichting met u bent overeengekomen zijn de prijzen ook inclusief handelingskosten.

3.2 De betaling geschied bij een directe internetbetaling. De Bazuin te Sion en/of de Ellen White Stichting gaat over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor is ontvangen.

3.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is de Bazuin te Sion gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden.


Artikel 4 - Levering

4.1 De bestelling wordt afgeleverd op het door u op de website aangegeven afleveradres.

4.2 Er wordt door de Bazuin te Sion en/of de Ellen White Stichting een leveringstermijn van maximaal vijf (5) werkdagen aangehouden, na ontvangst van uw betaling, behoudens in geval een artikel niet op voorraad is. Bij overschrijding van een levertijd van veertien (14) dagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail of brief aan de Bazuin te Sion en/of de Ellen White Stichting te sturen. Eventuele al door u betaalde bedragen worden in dat geval binnen veertien (14) dagen na kennisgeving aan u geretourneerd.


Artikel 5 – Gegevens


5.1 De koper dient er voor zorg te dragen dat zijn gegevens, waaronder e-mailadres en adresgegevens volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert de koper dat hij wettelijk bevoegd is op enige wijze gebruik te maken van de website. De koper kan zijn gegevens via de website inzien en desgewenst wijzigen.
 

5.2. De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig beeldmateriaal, (inclusief domeinnamen) en overige materialen berusten bij de Bazuin te Sion en de Ellen White Stichting, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie de Bazuin te Sion en de Ellen White Stichting niet gelieerd is.

 

Artikel 6 – Privacy Policy


6.1 De Bazuin te Sion en/of de Ellen White Stichting respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. De Bazuin te Sion en de Ellen White Stichting zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. De Bazuin te Sion en de Ellen White Stichting gebruiken de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
• Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, factuur- en/of afleveradres en telefoonnummer nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
• Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de voortgang van uw bestelling.


Artikel 7 - Cookies


7.1 Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De Bazuin te Sion en de Ellen White Stichting gebruiken cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van de website geen cookies ontvangt.

 

Artikel 8

8.1 Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door De Bazuin te Sion en/of de Ellen White Stichting worden aangepast
.
 

Artikel 1 - Voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de websites van www.bazuintesion-shop.nl en www.bazuintesion-shop-2.nl en op alle aanbiedingen van de Bazuin te Sion en de Ellen White stichting op deze sites. Deze voorwaarden zijn vooral van toepassing op aangegane overeenkomsten tot levering van boeken aan haar kopers.

1.2 Het accepteren van een bestelling houdt in dat de koper akkoord gaat met deze voorwaarden.

Artikel 2 - overeenkomst

2.1. Een overeenkomst met de Bazuin te Sion en/of de Ellen White Stichting komt tot stand na acceptatie van een bestelling.

Artikel 3 - Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk vermeld of anders door de Bazuin te Sion en/of de Ellen White Stichting met u bent overeengekomen zijn de prijzen ook inclusief verzend- en/of handelingskosten.

3.2 De betaling geschied bij een directe internetbetaling. De Bazuin te Sion en/of de Ellen White Stichting gaat over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor is ontvangen.

3.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is de Bazuin te Sion gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4 - Levering

4.1 De bestelling wordt afgeleverd op het door u op de website aangegeven afleveradres.

4.2 Er wordt door de Bazuin te Sion en/of de Ellen White Stichting een leveringstermijn van maximaal zeven (7) werkdagen aangehouden, na ontvangst van uw betaling, behoudens in geval een artikel niet op voorraad is. Bij overschrijding van een levertijd van veertien (14) dagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail of brief aan de Bazuin te Sion en/of de Ellen White Stichting te sturen. Eventuele al door u betaalde bedragen worden in dat geval binnen veertien (14) dagen na kennisgeving aan u geretourneerd.

Artikel 5 – Gegevens

5.1 De koper dient er voor zorg te dragen dat zijn gegevens, waaronder e-mailadres en adresgegevens volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert de koper dat hij wettelijk bevoegd is op enige wijze gebruik te maken van de website. De koper kan zijn gegevens via de website inzien en desgewenst wijzigen.

5.2. De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig beeldmateriaal, (inclusief domeinnamen) en overige materialen berusten bij de Bazuin te Sion en de Ellen White Stichting, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie de Bazuin te Sion en de Ellen White Stichting niet gelieerd is.

Artikel 6 – Privacy Policy

6.1 De Bazuin te Sion en/of de Ellen White Stichting respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. De Bazuin te Sion en de Ellen White Stichting zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. De Bazuin te Sion en de Ellen White Stichting gebruiken de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
• Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, factuur- en/of afleveradres en telefoonnummer nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
• Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de voortgang van uw bestelling.

Artikel 7 - Cookies
7.1 Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De Bazuin te Sion en de Ellen White Stichting gebruiken cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van de website geen cookies ontvangt.

Artikel 8

8.1 Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door De Bazuin te Sion en/of de Ellen White Stichting worden aangepast.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2011 - 2024 Bazuin te Sion | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel

VAKANTIE PERIODE.